جدول کتابهای چاپ شده

ردیف نام کتاب نوع کتاب نام مولف یا مترجم نوبت چاپ تاریخ چاپ شمارگان بهای کتاب (ریال)
51 هوش مصنوعی ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 - - 1.200.000
50 اقتصاد همیاری در روزگار دشوار تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 دی1401 2000 500.000
49 در مرداب زنبق تالیف زامل سعیدی 1 اردیبهشت1401 2000 1.000.000
48 اقتصاد سیاسی ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 1 مرداد1400 1000 1.500.000
47 اژدها چگونه بیدار شد تالیف دکتر زهرا کریمی 1 خرداد1400 1000 1.200.000
46 بیمه های بازرگانی بین الملل تالیف دکتر لطفعلی بخشی 4 خرداد1400 600 1.500.000
45 تراوشهای ذهنی ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 آذر 99 3000 400.000
44 اقتصاد سیاسی - رویکرد مقایسه ای ترجمه دکتر بهروز هادی زنوز 1 مرداد99 1000 1.000.000
43 خاطرات خطیرکوه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 مرداد99 1000 1.000.000
42 تحریمهای بین الملل ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 3 اسفند 98 1500 1.500.000
41 مهارتهای نرم ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 بهمن 98 1000 1.000.000
40 اقتصاد بازار اجتماعی آلمان ترجمه محمود نجفی نژاد - سیده محدثه موسوی 1 زمستان 98 500 250.000
39 تحریمهای بین الملل ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 2 آذر 98 1500 600.000
38 رویای آریانا تالیف امیر محبعلی نژاد 1 مهر 98 1000 200.000
37 فرهنگ کوتاه لغات و اصطلاحات اقتصاد تالیف محمود نجفی نژاد - سیده محدثه موسوی 1 مهر98 1000 300.000
36 تحریمهای بین المللی ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 1 خرداد 98 500 500.000
35 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 6 اسفند 97 2000 1.200.000
34 نامه های اقتصادی تالیف دکتر محمود ختایی 1 دی 97 500 500.000
33 ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 مهر 97 1000 1.000.000
32 توزین صنعتی تالیف شرکت مهرماشین 4 مهر 97 2000 1000.000
31 کار عمیق ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 3 خرداد 97 1000 150.000
30 بازنگری در کار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 2 فروردین 97 1000 100.000
29 تلاش، امنیت و بهینه سازی جهان امروز ترجمه مهرداد صمیمی 1 بهمن 96 500 2.000.000
28 توزین در صنعت سیمان تالیف هادی کمالی 1 خرداد 96 1000 100.000
27 بازنگری در کار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 مهر95 1000 100000
26 بیمه های بازرگانی بین المللی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 مهر 95 600 100.000
25 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 3 اسفند 94 2000 100.000
24 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 4 اسفند 94 2000 1.500.000
23 پیدایش مهندسی نرم افزار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 اسفند 94 1000 150.000
22 سرمایه انسانی دانش بنیان تالیف دکتر معصومه فولادی و معصومه علیپوریان 1 آذر 94 1000 1.000.000
21 کامپیوتر و من تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 94 500 500.000
20 پایان کار غولها ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 اسفند 93 1000 1.000.000
19 واژه نامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات تالیف - 1 اسفند 93 1000 80.000
18 اقتصاد کلان پیشرفته ترجمه دکتر مهدی تقوی 1 دی 93 1000 500.000
17 تاریخچه کامپیوتر در ایران تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 93 1000 500.000
16 توزین صنعتی تالیف شرکت مهرماشین 3 خرداد 93 2000 1.000.000
15 شناخت مواد و مصالح ساختمانی تالیف علی اضغر حمزه گودرزی 2 اسفند 92 2000 250.000
14 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 شهریور92 2000 80.000
13 بیمه های بازرگانی بین المللی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 شهریور92 600 50.000
12 برنامه ریزی بنگاه تالیف دکتر حسن رشیدی 1 مرداد 91 1000 500.000
11 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 فروردین 91 3000 80.000
10 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 شهریور 90 2000 80.000
9 خرید و سفارشات خارجی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 دی 90 2000 1.500.000
8 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 90 2000 50.000
7 توزین صنعتی تالیف شرکت مهرماشین 2 اردیبهشت 90 2000 50.000
6 آشنائی با مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 شهریور 89 2000 50.000
5 توزین صنعتی تالیف شرکت مهرماشین 1 آذر 86 2000 50.000
4 همه چیز درباره آنتی اکسیدانها ترجمه روناک مستوفی 1 بهمن 80 1000 400
3 مبانی مشکل شناسی (کودکی و نوجوانی) تالیف محمد مهدی ضوابطی 1 مهر 65 2000 450
2 من کیستم ترجمه فرشته نایبی 1 مرداد 65 2000 350
1 آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی تالیف لطفعلی بخشی 3 اردیبهشت 64 3000 400