جدول کتابهای چاپ شده

ردیف نام کتاب نوع کتاب نام مولف یا مترجم نوبت چاپ تاریخ چاپ شمارگان بهای کتاب (ریال)
1 تحریمهای بین المللی ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 1 خرداد 98 500 500.000
2 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 4 اسفند 97 2000 250.000
3 نامه های اقتصادی تالیف دکتر محمود ختایی 1 دی 97 500 250.000
4 ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 مهر 97 1000 200.000
5 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 4 مهر 97 2000 100.000
6 کار عمیق ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 3 خرداد 97 1000 150.000
7 بازنگری در کار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 2 فروردین 97 1000 100.000
8 تلاش، امنیت و بهینه سازی جهان امروز ترجمه مهرداد صمیمی 1 بهمن 96 500 350.000
9 توزین در صنعت سیمان تالیف هادی کمالی 1 خرداد 96 1000 100.000
10 بازنگری در کار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 مهر95 1000 100000
11 بیمه های بازرگانی بین المللی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 مهر 95 600 100.000
12 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 3 اسفند 94 2000 100.000
13 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 3 اسفند 94 2000 100.000
14 پیدایش مهندسی نرم افزار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 اسفند 94 1000 150.000
15 سرمایه انسانی دانش بنیان تالیف دکتر معصومه فولادی و معصومه علیپوریان 1 آذر 94 1000 100.000
16 کامپیوتر و من تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 94 500 100.000
17 پایان کار غولها ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 اسفند 93 1000 100.000
18 واژه نامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات تالیف   1 اسفند 93 1000 80.000
19 اقتصاد کلان پیشرفته ترجمه دکتر مهدی تقوی 1 دی 93 1000 100.000
20 تاریخچه کامپیوتر در ایران تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 93 1000 70.000
21 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 3 خرداد 93 2000 80000
22 شناخت مواد و مصالح ساختمانی تالیف علی اضغر حمزه گودرزی 2 اسفند 92 2000 250.000
23 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 شهریور92 2000 80000
24 بیمه های بازرگانی بین المللی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 شهریور92 600 50000
25 برنامه ریزی بنگاه تالیف دکتر حسن رشیدی 1 مرداد 91 1000 80000
26 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 فروردین 91 3000 80000
27 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 شهریور 90 2000 80000
28 خرید و سفارشات خارجی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 دی 90 2000 50.000
29 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 90 2000 50000
30 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 2 اردیبهشت 90 2000 50000
31 آشنائی با مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 شهریور 89 2000 50000
32 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 1 آذر 86 2000 50000
33 همه چیز درباره آنتی اکسیدانها ترجمه روناک مستوفی 1 بهمن 80 1000 400
34 مبانی مشکل شناسی (کودکی و نوجوانی) تالیف محمد مهدی ضوابطی 1 مهر 65 2000 450
35 من کیستم ترجمه فرشته نایبی 1 مرداد 65 2000 350
36 آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی تالیف لطفعلی بخشی 3 اردیبهشت 64 3000 400